Viešieji ryšiai – tai sąvoka, turinti ne vieną apibrėžimą. Viešieji ryšiai gali būti apibūdinami kaip įmonės įvaizdžio formavimas, reputacijos ir patikimumo gerinimas, todėl juos organizuojant svarbu didinti įmonės žinomumą bei komunikuoti su svarbiais adresatais. Viešųjų ryšių organizavimas visuomet reikalauja ne tik tam tikrų žinių bei įgūdžių, bet taip pat ir šiek tiek pastangų, nuo kurių ir priklausys būsimas rezultatas.

PR public relations

Viešųjų ryšių filosofija yra ganėtinai paprasta – svarbiausia gauti visuomenės pritarimą ir palaikymą. Tą padaryti galėsite naudodami tam tikras viešųjų ryšių priemones, kurios gali užtikrinti kur kas didesnę jūsų verslo sėkmę. Taigi, kas viešuosiuose ryšiuose yra svarbiausia?

Viešųjų ryšių priemonės

Plačiąja prasme viešųjų ryšių priemonės yra viskas, kas gali pasiekti plačiąją visuomenę, todėl organizuodami viešuosius ryšius galite išbandyti įvairias priemones:
• Pranešimai spaudai: įprastai tai yra ne ilgesni nei 300 žodžių tekstai, kuriuose yra pristatomos tam tikros naujienos. Pranešimai spaudai yra talpinami naujienų portaluose, siunčiami klientams ar žiniasklaidos atstovams;
• Spaudos konferencija: šio renginio metu žiniasklaidos atstovams galima perteikti informaciją apie tam tikrus įvykius, gali būti pateikiami paaiškinimai dėl tam tikros susiklosčiusios situacijos, ir t.t.;
• Reklaminiai straipsniai: ši viešųjų ryšių priemonė padeda didinti tam tikro prekinio ženklo žinomumą, padeda pristatyti tam tikras naujas paslaugas, reklamuoti produktus, ir t.t.;
• Įmonės leidiniai: tai – lankstinukai, brošiūros ir kitos informacinės priemonės, kurios padeda didinti prekių ar paslaugų žinomumą;
• Autoritetingų asmenų nuomonės pristatymas: prekių ar paslaugų apžvalgos gali prisidėti prie teigiamo įvaizdžio formavimo bei noro išbandyti tam tikras prekes ar paslaugas;

Viešųjų ryšių priemonės
• Parodos ir mugės: dalyvavimas tokio tipo renginiuose padeda padidinti įmonės žinomumą, pristatyti tam tikras naujoves, ir t.t.;
• Parama: įmonės įvaizdį gali pagerinti tam tikrų asmenų ar organizacijų rėmimas;
• Kitos viešųjų ryšių priemonės: taip pat gali būti naudojama reklama „iš lūpų į lūpas“ (pavyzdžiui, ypatingi pasiūlymai taikomi asmenims, kurie atsiveda draugų) ar kitos marketingo priemonės.

Reklaminiai straipsniai

Svarbiausia – parengti veiksmų planą

Organizuojant ryšius su visuomene visuomet svarbu sudaryti tikslų veiksmų planą: numatyti, kokios priemonės bus naudojamos, kokių tikslų jos padės pasiekti, ir t.t. Dažna verslininkų klaida – noras visus darbus atlikti savarankiškai, nes tą įgyvendinti ne visada yra taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Net ir tuomet, jei parengsite puikius pranešimus spaudai ar reklaminius tekstus, reikės gerai pasukti galvą, kur jie bus platinami (naujienų portalai ne visuomet sutinka dalintis reklamine informacija), todėl tikrai dažnis atvejais pravartu kreiptis į ryšių su visuomene specialistus. Toks pasirinkimas gali būti naudingas tuomet, kada siekiama pristatyti tam tikras naujoves, pagerinti įmonės reputaciją, ir t.t.

Taigi, planuodami viešuosius ryšius pirmiausia pasvarstykite, kokios priemonės gali būti pačios veiksmingiausios, parenkite veiksmų planą, ir imkitės jo įgyvendinimo.